Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

!!! Haló, haló, nové zprávy !!! 


 

Obrazek   

 

Všem dětem i rodičům přejeme prosluněné prázdniny

a příjemnou dovolenou,slunicko1.gif

mnoho hezkých zážitků a na společné setkání se budeme těšit v září.

Kolektiv MŠ

berušlink.gif

 Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017

 

berušlink.gif

 

               MATEŘSKÁ ŠKOLA Družba JE UZAVŘENA.                    

                                 Provoz probíhá v MŠ Sv.Štěpán.

                                 Provoz v MŠ Družba bude zahájen 7.8.2017

                       Viz - Oznámení o přerušení provozu.

berušlink.gif

  Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám Ministerstva školství platných od 1.1. 2017, může provádět dozor nad dětmi v MŠ, jakož i přijímat dítě v ranních hodinách do MŠ pouze pedagogický pracovník, bylo nutné přistoupit k určitým opatřením v úpravě pracovní doby učitelek MŠ Sv. Štěpán.  Jelikož provoz MŠ Sv. Štěpán začíná v 6.15 hod., bylo nutné zajistit, aby v tuto dobu byla na pracovišti jedna učitelka. Druhá učitelka přijíždí do MŠ autobusem s ostatními dětmi v 7.15 hod. Je třeba znovu zdůraznit, že dovoz a odvoz dětí autobusem není povinností učitelek MŠ a ani není součástí jejich pracovní doby.

Prosíme proto rodiče, aby si byli této situace vědomi a aby byli učitelkám plně nápomocni při jejím řešení. V případě, že učitelka nebude z jakéhokoliv důvodu v ranním autobuse přítomna, je povinností rodičů, aby sami zajistili dětem v autobuse dozor, případně dopravili své děti do MŠ jiným způsobem.

Děkujeme za pochopení a věříme v rozumné řešení této situace ke spokojenosti učitelek i rodičů, ale především k zajištění maximální bezpečnosti našich dětí.   

 

lišta-kostky.gif

 
 

 

    Vážení rodiče,

v mateřské škole je v provozu elektronický přístupový systém. Elektronický přístupový systém napomáhá především zabezpečit majetek školy a bezpečnost dětí. Do školy je tak zabráněno vstupu osobám,které nemají žádný důvod ke vstupu.

Rodičům bude vydán čip po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč (záloha bude vrácena při odchodu dítěte z MŠ)

Pokud bude mít rodič zájem o více čipů, je možno po zaplacení zálohy je vydat.

Pokud držitel čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit bez zbytečného odkladu v Mateřské škole.Čip bude zablokován a po zaplacení poplatku 100,- Kč vydán nový. Do doby nahlášení ztráty odpovídá držitel za škody způsobené zneužitím čipu. Držitel nesmí  čip nikomu zapůjčit

Všechny vstupy jsou evidovány a archivovány

Každá osoba se musí při průchodu dveřmi registrovat přiložením čipu ke čtečce

(i v případě, že předcházející příchozí otevřel dveře). Při otevírání dveří je třeba vyčkat

na odblokování elektromagnetického zámku, který je indikován optickým a zvukovým signálem(5 sekund) – rozsvítí se zelené světýlko.Čtečky čipů jsou namontovány na vstupních dveřích.

V MŠ v Brumově
čipy fungují – otevřou dveře: pondělí – pátek v určeném čase

od 6.30 do  8.00 hod.

 12.00 do 12.30 hod

 14.15 do 16.00 hod. 

V MŠ SV. Štěpán

čipy fungují – otevřou dveře: pondělí – pátek v určeném čase

od 6.15 do  8.00 hod.

 12.00 do 12.30 hod

14.15 do 15.00 hod. 

Při příchodu mimo stanovenou dobu ZVOŇTE!

Rodiče, kteří zapomněli čip ZVOŇTE!!!
Osoba, která nevlastní čip nemá tak povolený volný vstup do školy.

lišta-kostky.gif

Co bude dítě potřebovat  do mateřské školy:    

DO TŘÍDY 

 

  • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout ! Počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)   

              Děvčata -     tričko s krátkým rukávem, zástěrku,

                                    punčocháče, papuče    

              Chlapci -      tričko s krátkým rukávem, hrací 

                                    kalhotky, ponožky, papuče 

 

  • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
  • K odpočinku - pyžamo 

PRO OSOBNÍ HYGIENU:  

  • Balík papírových  kapesníků.   

Nevodit děti do školky, pokud mají silnou rýmu nebo kašel !! 

 NA POBYT VENKU:  

Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.

  • teplákovou soupravu celoročně,
  • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
  • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv   

Děti musí mít své věci označené, podepsané !!!!!!!

Vše a také více, se dozvíte osobně ve třídách u svých učitelek.

 EŽITÉ INFORMACE    

       V souladu s vyhláškou č.14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme rodiče, že pokud zapíší dítě k docházce do MŠ od září a dítě v tento měsíc nenastoupí, jsou povinni zaplatit plnou výši úplaty (tj. 210,- Kč/měsíc) a to za každý měsíc,až do skutečného nástupu do MŠ Úplatu nelze prominout !   

      Dále upozorňujeme rodiče, že u nově zapsaných dětí se vybírá záloha na stravné ve výši 500,- Kč. v polovině října.Tato je při odchodu dítěte do 1. třídy rodičům vrácena. 

 Stravné činí u dětí:  3 – 6.letých  32,-Kč,   7.letých  33,- Kč. na den.

Co by mělo umět dítě při vstupu do mateřské školy 

Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?
 Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?
  

·        znát své jméno a příjmení  

·        umět si říci co chce nebo potřebuje 

·        spolupracovat při oblékání a svlékání (mělo by být schopno poznat své věci)   

·        umět nazouvat a vyzouvat obuv    

·        vysmrkat se a používat kapesník     

·        najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku    

·        při jídle sedět u stolu, neodbíhat 

·        samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné)   

·        nepoužívat dudlík    

·        umýt si ruce mýdlem, utřít si je do ručníku      

·        uklidit své věci, hračky a další     

·        bez problémů chodit po schodech    

·        ujít kratší vzdálenost během pobytu venku 

    V naší MŠ je dobrým zvykem, že děti, které mají svátek nebo narozeniny přinesou kamarádům nějakou sladkost a společně ten významný den oslavíme.