Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

!!! Haló, haló, nové zprávy !!! 


 

Obrazek   

 

  Hlavní body schůzky s rodiči v MŠ Družba:

 

 •        odsouhlasen rodičovský příspěvek ve výši 250,-Kč , odevzdat do 30.září ve třídě paní učitelkám.

 

 •    podepsat veškeré osobní věci dětí (nátělník, punčocháče,        

          kapesníky, pyžamo…..)

 •   vhodné oblečení do třídy: tričko s krátkým rukávem, zástěrka, hrací kalhotky, pyžamo
 •          Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 •          teplákovou soupravu celoročně,
 •         v zimě- oteplovačky, čepice, šály a rukavice šusťákové         

                (NE pletené prstové)

 •         na léto- kraťasy, tričko a pokrývku hlavy, vhodnou obuv 
 •  dávat starším dětem při jídle příbor
 •   dbát na to, aby mladší děti jedly samy, nekrmit je
 •   včas děti omlouvat – do 7. 45 hod.
 •  při příchodu dítěte do MŠ informovat, paní učitelky ve  
 •  třídě o nevolnosti, případné indispozici dítěte během

          večera, noci

 •           nevodit nemocné děti do MŠ – viz ranní filtr
 •           přihlásit dítě k logopedické nápravě, která bude probíhat

                 vždy každé pondělí  a úterý          

 •      placení školného a stravného vždy do 15. dne měsíce     
 •     přinést balík papírových kapesníků
 •         přinést sladkost dětem – narozeniny, svátek            
 •        nezdržovat se zbytečně v prostorách třídy, šatny (při příchodu

              i odvádění dětí)

 •          schůzka ANGLIČTINA 19.9.2017 v 15.30.hod. ve třídě Motýlků
 •        od října – BRUSLENÍ – v dopoledních hodinách, pod vedením trenérů na zimním stadioně, všechny dětí, které si přinesou brusle a helmu 

berušlink.gif

PROVOZNÍ DOBA MŠ

VE SV. ŠTĚPÁNĚ SE

PRODLUŽUJE DO 16.00 HOD.

 

berušlink.gif

 

     Vážení rodiče,

v mateřské škole je v provozu elektronický přístupový systém. Elektronický přístupový systém napomáhá především zabezpečit majetek školy a bezpečnost dětí. Do školy je tak zabráněno vstupu osobám,které nemají žádný důvod ke vstupu.

Rodičům bude vydán čip po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč (záloha bude vrácena při odchodu dítěte z MŠ)

Pokud bude mít rodič zájem o více čipů, je možno po zaplacení zálohy je vydat.

Pokud držitel čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit bez zbytečného odkladu v Mateřské škole.Čip bude zablokován a po zaplacení poplatku 100,- Kč vydán nový. Do doby nahlášení ztráty odpovídá držitel za škody způsobené zneužitím čipu. Držitel nesmí  čip nikomu zapůjčit

Všechny vstupy jsou evidovány a archivovány

Každá osoba se musí při průchodu dveřmi registrovat přiložením čipu ke čtečce

(i v případě, že předcházející příchozí otevřel dveře). Při otevírání dveří je třeba vyčkat

na odblokování elektromagnetického zámku, který je indikován optickým a zvukovým signálem(5 sekund) – rozsvítí se zelené světýlko.Čtečky čipů jsou namontovány na vstupních dveřích.

V MŠ v Brumově
čipy fungují – otevřou dveře: pondělí – pátek v určeném čase

od 6.30 do  8.00 hod.

 12.00 do 12.30 hod

 14.15 do 16.00 hod. 

V MŠ SV. Štěpán

čipy fungují – otevřou dveře: pondělí – pátek v určeném čase

od 6.15 do  8.00 hod.

 12.00 do 12.30 hod

14.15 do 15.00 hod. 

Při příchodu mimo stanovenou dobu ZVOŇTE!

Rodiče, kteří zapomněli čip ZVOŇTE!!!
Osoba, která nevlastní čip nemá tak povolený volný vstup do školy.

lišta-kostky.gif

Co bude dítě potřebovat  do mateřské školy:    

DO TŘÍDY 

Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout ! Počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)   

 

              Děvčata -     tričko s krátkým rukávem, zástěrku,

 

                                    punčocháče, papuče    

 

              Chlapci -      tričko s krátkým rukávem, hrací 

 

                                    kalhotky, ponožky, papuče 

 Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;

 • K odpočinku - pyžamo 

PRO OSOBNÍ HYGIENU:  

 • Balík papírových  kapesníků.   

Nevodit děti do školky, pokud mají silnou rýmu nebo kašel !! 

 NA POBYT VENKU:  

 

Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.

 

 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv   

 

Děti musí mít své věci označené, podepsané !!!!!!!

 

 

Vše a také více, se dozvíte osobně ve třídách u svých učitelek.

 

 EŽITÉ INFORMACE    

       V souladu s vyhláškou č.14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme rodiče, že pokud zapíší dítě k docházce do MŠ od září a dítě v tento měsíc nenastoupí, jsou povinni zaplatit plnou výši úplaty (tj. 210,- Kč/měsíc) a to za každý měsíc,až do skutečného nástupu do MŠ Úplatu nelze prominout !   

      Dále upozorňujeme rodiče, že u nově zapsaných dětí se vybírá záloha na stravné ve výši 500,- Kč. v polovině října.Tato je při odchodu dítěte do 1. třídy rodičům vrácena. 

 

 Stravné činí u dětí:  3 – 6.letých  32,-Kč,   7.letých  33,- Kč. na den.

 

Co by mělo umět dítě při vstupu do mateřské školy 

Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?
 Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?
  

·        znát své jméno a příjmení  

·        umět si říci co chce nebo potřebuje 

·        spolupracovat při oblékání a svlékání (mělo by být schopno poznat své věci)   

·        umět nazouvat a vyzouvat obuv    

·        vysmrkat se a používat kapesník     

·        najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku    

·        při jídle sedět u stolu, neodbíhat 

·        samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné)   

·        nepoužívat dudlík    

·        umýt si ruce mýdlem, utřít si je do ručníku      

·        uklidit své věci, hračky a další     

·        bez problémů chodit po schodech    

·        ujít kratší vzdálenost během pobytu venku 

    V naší MŠ je dobrým zvykem, že děti, které mají svátek nebo narozeniny přinesou kamarádům nějakou sladkost a společně ten významný den oslavíme.