Jdi na obsah Jdi na menu
  

AKCE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY BRUMOV – BYLNICE 

(na děti veselé a zdravé)domeček.gif

 

Září

      -     Výzdoba MŠ na zahájení školního roku

-          Slavnostní zahájení škol. roku – uvítání dětí „Kašpárkem“

-          Beseda s rodiči

-          „S větrem o závod“ – sportovní dopoledne na atletickém hřišti

-          „ Jsem dobrý chodec“ –vycházka městem a okolím MŠ s orientací                                                       v prostoru a znalostí dopravních předpisů

-          Návštěva Pálenice v Bylnici- výstava ovoce a zeleniny

Říjen

-          Pohádkové představení v MŠ

-          Hry rodičů s dětmi 2x v měsíci

-          Návštěva Envicentra Vysoké Pole

-          Výroba zvířátek z přírodnin a slámy.

-          Podzimní vycházka do lesa: „Zamykám, zamykám les..“,s plněním úkolů                                           se sportovním zaměřením.

-          Dýňový den – výroba strašidýlek z dýní společně s rodiči.

-          Sportovní odpoledne dle „Metody dobrého startu“ v atletickém sportovním areálu ZŠ.

-          „Drakiáda „ – pouštění draků odpoledne s rodiči

-          Vítání občánků

 

Listopad

-          Cvičíme pro radost – cvičení v tělocvičně ZŠdrak.gif

-          Výzdoba celého areálu školy :“Advent. Vánoce Zima“ .

-          Divadelní  představení v MŠ

-          Návštěva sponzorů..

-          Hry rodičů s dětmi.

-          Úklid školní zahrady, příprava na zimu.

-          Návštěva kotelny a sběrného dvora.

-          Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zpívání koled

 

Prosinec stromek-č.gif

-          Vystoupení Brumovjánku ve stacionáři

-          Předvánoční jarmark – vystoupení Brumovjánku.  

-          Pečení a zdobení perníčků

-          Mikulášská nadílka v MŠ.

-          Koncert v ZUŠ.

      -     Tradice Sv. Lucie v MŠ 

-          Vánoční nadílka v MŠ.

      -     Koledování na MÚ, našim bývalým zaměstnancům

-          Návštěva muzea – expozice Betlémky

Leden  

-          Tři králové v MŠ – tři králové z Koťátek koledují po školce.

-          Divadelní představení v MŠ.

-          Zimní OLYMPIÁDA – sáňkování, bobování 

-          Hry rodičů s dětmi

-           „Bruslíme si pro radost“ –  bruslení na zimním stadionu

 

-          Malujeme, čarujeme..- malování do sněhu  


Únor 

     -      Sněhové tvoření – stavíme sněhuláky sněhuláci-v-páru.gif

-      Vycházka ke krmelci

-          Sportovní den v tělocvičně ZŠ  .

-          „Projekt „ Pyramidáček“ návštěva zdravotního střediska s přednáškou zdravotní sestry – prevence před onemocněním a úrazem, návštěva lékárny, prodejny zdravé výživy

-          Fašankový karneval

-          Bruslení na zimním stadionu.

-          Přednáška pro rodiče o školní zralosti – PPP

   

Březen

-          Návštěva knihovny.

-          Vynášení Moreny do Brumovky, vítání jara

-          Divadelní pohádky – herci v MŠ.

-          Schůzka s paní učitelkami z 1. tříd.

-          Velikonoční tvoření s rodiči“- dílny- zdobení kraslic, pečení Jidášů…..

 

Duben

-          Výzdoba areálu školy – Velikonoce. slunce1.gif

-           „Velikonoční tvoření s rodiči“- dílny- zdobení kraslic, pečení Jidášů…..

-          Účast dětí na přehlídce mateřských škol ve zlínském divadle „Zlínský škrpálek“

-          Návštěva kouzelníka v MŠ.

-          „ Stůj, pozor červená“-sportovní dopoledne s dopravní tématikou a návštěvou Policie.

-          Den ZEMĚ.

-          „ Dopoledne v lese“- zdolávání přírodních překážek- soutěživé hry v přírodě.

-          Zakládání koutků živé přírody

 

Květen

-          Beseda s vystoupením a pohoštěním ke Dni matek.

-          Zápis dětí do MŠ

-          „Plaveme jako rybičky, nebojíme se vodičky“-plavecký výcvik předškolních dětí..

-          „Kuli, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč „– míčové hry, fotbal – zahrada, fotbal. hřiště – fotbalový turnaj mezi třídama.

-          Bruslení – kolečkové brusle na in- line ploše ZS

-          Vystoupení ve stacionáři ke Dni matek

-          Návštěva Envicentra Vysoké Pole s a statku u Macháčů v Brumově

-          Cesta za pokladem na hrad.

-          Fotografování na společné fotky.

-          Šel zahradník.. – výsadba zahrádek na škol. zahradě 

-          Návštěva bylnických hasičů a hasičské zbrojnice

 

Červen

-          „Mámo ,táto pojď si se mnou zasportovat“zahradní slavnost k MDD s účastí rodičů 

-          Malování na chodníku – spolupráce s knihovnou.děti.gif

-          Letní OLYMPIÁDA na atlet.hřišti

-          Sportovní hry na víceúčelovém hřišti – sídl. Rozkvět.

-          Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ.

-          Školní výlet .

-          Rozloučení se školním rokem – pasování předškoláků na školáky  na BRUMOVSKÉM HRADĚ.

 

„K tomu potřebujeme spoustu hezkých dnů, pochopení a pomoc, ale také chuť a touhu dělat dětem radost!“

 

 

krteček.gif