Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Naše mateřská škola nabízí doplňkové činnosti:            

Předplavecká výukaimg_5090.jpg
probíhá v plaveckém bazénu ZŠ, účastní se jí děti od 5 do 7 let, je zařazena do TVP „Koťátek“.
Znalost plavání má velký význam společenský a také ochrany zdraví. Předpokladem nácviku plavání je odstranit strach z vody a z potápění, dalším krokem je nacvičit splývání a správné dýchání, což jsou nezbytné základy vlastního plavání.
Hlavní náplní plaveckého výcviku předškolních dětí jsou hry ve vodě.Při provádění plaveckých pohybů horních a dolních končetin používáme nadlehčovacích pomůcek , které pomáhají potlačit strach z vody a z hloubky.Předplavecký výcvik probíhá v 10 lekcích za přítomnosti plavčíka. V závěrečné hodině, plavčík zhodnotí dovednosti dětí a provádí soutěživé hry.
 
 
 
 
SeznamObrazekování s prací na PC probíhá v rámci odpoledních činností a účastní se jich střídavě děti ze všech oddělení.
Jelikož počítače vstoupili do života lidí a pro dnešní generaci dětí je nemyslitelné, že by v dospělosti neuměli na počítači pracovat, proto bývá zdůrazňována úloha školy, při rozvoji „počítačové gramotnosti“Při seznamování předškoláků s počítačem pečlivě dbáme na vhodný výběr programů, které jsou současně pro děti zábavné a mají přitom rozvíjející charakter. Mohou se podílet na rozvoji osobnosti, od jednotlivých poznávacích funkcí(zrakové vnímání, pravolevá a prostorová orientace, paměť, myšlení aj.) přes rozvoj řeči (rozvoj slovní zásoby, komunikativních dovedností – pokud dospělý při tom s dítětem komunikuje), až k rozvoji emocionality (říkadla, básničky, pohádky).
Mladší předškolák se pod dohledem paní učitelky seznamuje s jednoduchými úkoly, méně složitými skládankami nebo omalovánkami, doplňuje barvy. doba po kterou dítě pracuje na počítači nepřekročí 10 – 15min.
Pro starší předškoláky, tedy v období před nástupem do školy, je již k dispozici celá řada výukových počítačových programů, které jsou zaměřené pro jeho další rozvoj, doba po kterou dítě pracuje na počítači nepřekročí 15 – 20 min.
 

Logopedická náprava probíhá na naší mateřské škole pod vedením čtyř logopedických KNIHA.gifasistentek, v Brumově jsou to paní ředitelka Barboříková Zdenka , paní učitelka Urbanová Dana a paní učitelka Jitka Vilímková, ve Sv. štěpáně je to paní učitelka Petra Strnadová.

Na začátku školního roku provedou paní učitelky u dětí logopedickou diagnostiku, seznámí s ní rodiče a následně doporučí navštěvovat nápravu výslovnosti.

 
Návaznost na základní školu.abcd.jpg
 
V průběhu celého pobytu v MŠ se děti připravují na svou roli budoucího školáka. Nároky společnosti vzrůstají, vstup do školy je pro dítě závažnou událostí a je důležité, aby první třída byla pro dítě úspěšná.Na dobrý start se zaměřuje mateřská i základní škola a ne malou roli sehrávají i rodiče.Spolupráce MŠ a ZŠ spočívá na dohodnutých podmínkách, které děti mají splňovat při vstupu do ZŠ. Pro zralé děti, by nemělo být problémem zvládat:
-         sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
-         znát zásady osobní hygieny(smrkání do kapesníku, mytí rukou,sebeobsluha na WC)
-         zásady slušného chování(pozdrav, prosba, poděkování)
-         umět se 10minut soustředit na zadanou práci nebo činnost)
-         umět spolupracovat s ostatními spolužáky
-         umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít dostatečnou slovní zásobu
-         znát barvy, prostorové vztahy(vpravo, vlevo, nahoře, dole )
-         umět správně držet tužku, nůžky…
-         umět manipulovat s drobnými předměty, stříhání skládání …
 
Paní učitelky působí na děti v tomto smyslu, ale také apelují na rodiče, kteří mají nezastupitelnou pozici při výchově dítěte ,aby se snažili plnit dohodnutá pravidla a podmínky a tím ulehčili svým dětem vstup do ZŠ.

 Obrazek

 

    
Hry rodičů s dětmi - probíhají střídavě ve všech odděleních pod vedením paní učitelek. Cílem je seznámit děti, které budou v příštím roce navštěvovat naši MŠ s prostředím tříd, s paní učitelkami a tím zkrátit a ulehčit adaptační režim.

 

 řada-dětí.gif