Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  

země.gifNáš ŠVP pod názvem:

ŽIJEME NA KRÁSNÉ PLANETĚ 

 

Školní vzdělávací program představuje čtyři navazující celky, je dlouhodobý a na jeho zpracování se podílí celá MŠ. ŠVP je zpracován v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a je zde zakomponován dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Zlínského kraje a RVP PV.

 

Časový rozsah: 4 roky 

                                               CO SE DĚJE V NAŠEM LESE

                                               CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI

                                               CO SE DĚJE U SOUSEDŮ  

                                                CO BYLO A NEBYLO V POHÁDKÁCH 

Obrazek 

    

Náš ŠVP pro školní rok 2017 -2018 s názvem:  


CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

za-ruce.gif

 

 

   Naše štěpánská školka je obklopena ze všech stran kopci, proto s dětmi často děláme výpravy do okolí, kde můžeme formou prožitků plnit naše vzdělávací cíle, kochat se přírodou a v případě jasného počasí hledět do dáli a pozorovat, co se děje u sousedů. Kam až nedohlédneme, tam se chceme vypravit. Pojedeme-li proti proudu říčky Vlárky, dostaneme se do Bylnice a Brumova, po proudu na Vláru a do Sidonie.

 

Naším cílem je získat kladný vztah k městu Broumov-Bylnice, vytvářet povědomí dětí o tom, co se děje za pomyslnou hranicí obce Sv. Štěpán, co tam můžeme vidět, prožít, co nového se můžeme dozvědět, koho potkat.

 

Prostředky:

 

- návštěva Brumova, jeho význačných budov a pamětihodností

- návštěva Muzea, účast na pořádaných výstavách

- účast na akcích KD a města Brumova: divadla, předvánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromu

- návštěva a prohlídka školy a školní jídelny v Brumově

- výlet do Valašských Klobouk – nahlédnutí do naší historie (Kosenka, muzeum)

- výlet do Sidonie – ve spolupráci se sidonskými rodiči dětí, oslava svátku dětí na sidonském hřišti

 

Očekávané výstupy:

 

- poznat prostředí Městs. úřadu a představitele města

- vytvořit výstavku fotografií ze Sidonie, Bylnice, Brumova, Val. Klobouk – zapojit rodiče

- spolupracovat s panem Mgr. Kroupou, naučit se píseň o Brumovu

- navštívit knihovnu, zdravotní středisko, kadeřnictví, seznámit se s profesemi, které ve Sv. Štěpáně chybí

- chovat se bezpečně v silničním provozu, správně přecházet po přechodu

- chovat se slušně v dopravních prostředcích, mít ohled na ostatní spolucestující

- prožít si společné akce s rodiči – tvoření v MŠ, kácení máje, výlet

- pozvat děti z MŠ Družba na společnou akci s policií

- těšit se na oslavu svátku dětí v Sidonii, poznávat krásná zákoutí, chatovou oblast

- vědět, že ať jsme ze Štěpána, Vláry, Sidonie či Bylnice, všichni jsme občany města Broumov-Bylnice

 

 

Témata vycházející z tématických bloků

 

- CO SE DĚJE ZA PLOTEM

- SOUSEDSKÉ POVÍDAČKY

- O ČEM VLAŠTOVIČKY ČIŘIKALY

- KAMPAK VODO, KAMPAK JDEŠ

 

 

 

zeměkoule.gif