Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekNáš den v MŠ

-přivítání písničkou: Dobrý den-pošleme si pohlazení po kruhu (Všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi)

-řekneme si, který je den, měsíc, roční doba, případně, kdo má svátek, narozeniny – ten sedí v „královském“ křesle, zazpíváme mu „Kdo to dneska oslavuje“, popřejeme, dáme hobla
-procvičíme jazyk
-připomeneme pravidla: smíš-nesmíš
-hrajeme si, s čím máme chuť
-uklidíme, umyjem se
-pochutnáme si na ranní svačince
-svoláme se písničkou „Každá správná holka každý správný kluk“
-povídáme si, malujeme, zpíváme, tančíme, tvoříme
-občerstvíme se ovocem a připravíme stolečky na oběd
-proběhneme se na čerstvém vzduchu
-převléknem se, umyjeme a popřejeme dobrou chuť k obědu
-uložíme se na lehátka, uspíme se pohlazením a písničkou „Teď budeme tiše spát“
-po svačince si pohrajeme a čekáme na maminky

 Organizace vzdělávání ve Svatém Štěpáně

 
    Mateřské škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.15 do 15.00 hod.
 Vzdělávání v MŠ probíhá ve třídě“ Lišáci“kde učí paní učitelky Fojtíková Olga a Strnadová Petra a "Myšáci" kde učí paní učitelky Červenková Jana a Bc. Smolková Zuzana
 
Organizace vzdělávání v MŠ Družba
 
    Mateřské škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.30 do 16.00 hod.
   Vzdělávání v MŠ probíhá ve 4. třídách:
  1. třída „Broučci“ děti 3– 4leté učí p.učitelky Bc. Petrů  Michaela a  Bc.Pastierčinová Kateřina  
  2. třída „Motýlciděti 4 –7leté učí paní učitelky Holbová Hana a Barboříková Zdenka
  3. třída „Koťátkaděti 5– 7leté učí paní učitelky Urbanová Dana a Vilímková Jitka
  4. třída "Žabičky" děti 3 - 5leté učí paní učitelky Tichá Jiřina a Vrzalíková Miroslava 
 
Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů (scházení a rozcházení dětí po dohodě možné kdykoliv během dne). Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, což znamená, že s dětmi pracujeme převážně ve skupinách.Děti se mohou volně pohybovat po své třídě, po dohodě s učitelkou i v dalších částech MŠ.
 
 
Každodenně je zařazen pobyt dětí venku. Při nevhodném počasí je možné využít k pohybu dětí herny školy.Pobyt venku je přizpůsoben potřebám dětí, počasí a čistotě ovzduší, náplň vycházek k poznávání přírody v jednotlivých ročních obdobích, a tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí smyslů, hledat a objevovat taje a krásy přírody.Při vycházkách městem zase učíme děti pravidla silničního provozu a chování chodců jako účastníků dopravy.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Potřeba spánku není u všech dětí stejná, po poslechu pohádky nebo relaxační hudby mají děti možnost volby mezi odpočinkem a klidnou hrou v části herny.
Adaptace probíhá postupně s možnou přítomností rodičů podle individuálních potřeb dětí,
 tak ,aby měli pocit bezpečí“, nebyly stresovány novým prostředím, našly klid, zázemí i soukromí.
Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinové, individuální a frontální činnosti je přímo zakotven v RVP PV. Dětem umožňuje vlastní tempo, dostatek času, podnětné prostředí, orientaci v prostředí, což napomáhá získat samostatnost a nezávislost.Akce probíhající v průběhu roku jsou přiloženy.Učitelky pracují vyváženým způsobem, kde se střídají činnosti skupinové a frontální práce.

  

Obrazek