Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek         Životospráva

-         plnohodnotná potrava dle příslušných předpisů
-         zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ
-         mezi jednotlivými pokrmy dodržovány vhodné intervaly
-         děti nenutíme do jídla, snažíme se, aby všechno jen ochutnaly a naučili se tak zdravému stravování,mají možnost si i přidávat
-         svačinky jsou obohacovány zeleninou a ovocem
-         je zachována vhodná skladba jídelníčku, který je pravidelně vyvěšován na centrální nástěnce
Našim záměrem je, aby děti, stolování vnímaly jako společenský akt, zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla samozřejmě se zřetelem k věku  – mladší děti si při svačině berou jídlo samy, nápoj přináší učitelka, straší děti se obsluhují samy včetně nápoje. Pro starší děti připravujeme mazací den – děti se podílí na přípravě jídla.Součástí ovocných svačinek jsou vitamínové talíře, které obsahují různé druhy ovoce a zeleniny – děti si mohou vybrat dle chuti. Pouze mladší skupina dětí stoluje, při ranní svačině, společně najednou, ostatní po skupinách dle potřeb dětí, s respektem k hygienickým požadavkům.
Pokud je přílohou salát, nabírají si děti samostatně do své misky množství, které snědí.Děti motivujeme k tomu, aby jedly všechna jídla, mají však právo odmítnout to, co jim nechutná. Zásadně nenutíme děti do jídla proti jejich vůli.

 

Zdravotní péčeObrazek

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.
Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve vyjímečných případech a to po konzultaci s ředitelkou školy, lékařem a rodiči.
Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.
Našim záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

  Obrazek

Psychohygiena       
Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces – děti jsou již seznámeny s prostředím i učitelkami v období minulého škol. roku přiHrách rodičů s dětmi.“
Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.Všechny děti v mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná , která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly.
Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině, tak aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
-         pravidelný denní řád, který umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
-         děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku s ohledem na počasí
-         mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v rámci možností i v MŠ
-         spací aktivity dětí jsou upraveny dle potřeb dětí
-         děti odpočívají při pohádce, do spaní je nikdo nenutí 
 
 

 

Obrazek