Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Dlouhodobé projekty MŠ Družba:    

KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD ANEB
OTVÍRÁME DĚTEM SVĚT DĚTSKÉ LITERATŮRY
 
cesko-cte-logo.png
Knížka je náš kamarád,
a nás učí poslouchat,
soustředit se pamatovat,
hezké věci objevovat.
Sám si všechno představovat,
přemýšlet a formulovat.
 
 
 
Projekt je zaměřen na osvojení základů hovorové formy spisovného jazyka v mluvené podobě, rozvíjení slovní zásoby, na péči o správnou výslovnost, kulturu a výraznost řeči.
 
 
 
Očekávané výstupy:
 
-         každodenně zařazovat čtené příběhy a pohádkyzapis.gif
-         návštěvy divadelních představení
-         zapojit se do projektu „Čteme dětem“
-         zařazovat artikulační a dechová cvičení
-         zřídit literární a dramatický koutek ve třídě koťátek a motýlků
-         logopedická náprava v MŠ
-         účastnit se recitační soutěže
-         pořádat divadelní představení v MŠ hrané dětmi
-         zajistit besídky k velikonocům, ke Svátku matek
-         účastnit se akci města
 
 
 
PROJEKT „ČESKO SE HÝBE“
 
Tento projekt by měl děti motivovat k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování.
Je zaměřen na zdravý a spokojený vývoj dítěte, posilování imuniimg_6898.jpgtního systému, tělesného a duševního zdraví.
Cílem projektu je podporovat pohybové aktivity u dětí.
Kdo si dělá rozcvičku,
ten je zdravý jako rybka,
ten má dobrou kondičku,
nesklátí ho žádná chřipka.
 
Pohyb dítěti způsobuje radost, protože touží po činnosti. Děti pravidelný pohyb potřebují, zkouší tím svou odolnost, vytrvalost a obratnost.  
Záměry:                                                                                  
 
-          podporovat u dětí jejich spontánnost, povzbuzovat jejich zájem o pohyb              
     -          vytvářet u dětí vztah ke zdravému životnímu stylu 
-          radovat se z pohybu i ze života                                                                   
           -          seznámit děti s bezpečným pohybováním se v dopravním provozu
           -          podporovat tělesnou, duševní a sociální pohodu a volný pohyb
 
Prostředky: 
           -    zařazování pohybových aktivit – ranní cvičení, soutěživé hry při pobytu  
                 venku, ve třídě
            -     zdolávání přírodních překážek – zimní olympiáda, dopravní školička                   
            -     kolektivní sportovní hry na školní zahradě                                                             
          -    využití sportovního hřiště v blízkosti MŠ        img_6821.jpg
 
 Očekávané výstupy:
 
              -     znát význam péče o čistotu a zdraví, o významu 
                    aktivního pohybu a zdravé výživy
                  -        neostýchat se při zapojení do hry, užívat si ji
         -        zvládnout základní pohybové dovednosti a
                     prostorovou orientaci
         -        sladit pohyb s rytmem, ze zpěvem, přizpůsobit
                     pohyb pokynům..
 
 
 

 Šel zahradník do zahrady……..

 
Spinkalo semínko zlaté             A když se semínko probudilo,
v postýlce v zemi ukryté.          pyžamko si hned rozepnulo.
Náhle mu zazvonil budíček,     Pak uctilo hřejivé teplíčko, 
byl to malinký deštíček.            které mu poslalo sluníčko.
                                           
                           Vystrčilo ze země hlavičkuzahradnice.gif
                           a ukázalo se více sluníčku.
                           Uvidělo krásný svět,
                           Chtělo vyrůst ze země hned.
 
                          Tak se semínko za chvilku
                          proměnilo v zelenou rostlinku.
 

Pro tento projekt jsme se rozhodli protože bychom chtěli navázat na náš předchozí projekt „Když jsme zdraví, vše nás baví“, kde se zabýváme mimo jiné i zdravými potravinami a rostlinami.Chtěli bychom dětem přiblížit cestu, která vede od semínka až po hotovou rostlinku či plod. Děti jako malí zahradníci si budou moci vyzkoušet pečovat o rostlinky, sít semínka,zalévat a pozorovat jak probíhá celý proces vegetace.

Cílem je poznat některé charakteristické znaky rostlin a změny, kterými procházejí během svého vegetačního období a také poznat rostliny jako živou součást přírody. Naučit se také spolupracovat a uvědomit si vztahy mezi přírodou, lidmi a prací.

 
           Očekávané výstupy
-         všímat si a pozorovat rostliny na nejrůznějších místech (zahrady, balkony..)
-         popisovat viděné rostliny
-         mluvit o důležitosti rostlin pro život celé planety
-         seznámit se s zahradnickým náčiním
-         vypěstovat ze semen sazeničky klíčením na teplém, vlhkém místě
-         zapojit děti do zřízení malé zahrádky – ve velkých květináčích na školní zahradě
-         zapojit děti do příprav -naplnit květináče kamínky, pískem a zeminou
-         zasadit sazeničky, semena, pravidelně je zalévat
-         pozorovat a zaznamenávat jejich růst, vývoj a přizpůsobivost okolí, klimatickým změnám a zaléváním
-         zapamatovat si jména rostlin
-    seznámit se s podmínkami pro pěstování rostlin- klimatické…..
 
 
Když jsme zdraví, vše nás baví!!
 
ObrazekKdyž jsme zdraví,
vše nás baví!!
Doktora se nebojíme,
cvičíme a zdravě jíme. 

 

Projekt je zaměřen na zdravý a spokojený vývoj dítěte, posilování imunitního systému, tělesnému a duševnímu zdraví.  Pro tento projekt jsme se rozhodli po namátkové anketě mezi dětmi, kdy na otázku:„Které jídlo maminka vaří nejčastěji?“ děti odpovídaly: „ Smažený sýr, hranolky, párek, salám, klobásu,…“„Dělá vaše maminka pomazánky?“ většina odpověděla: „Ne.“„A proč?“„Protože mám rád rohlík s čokoládou, se salámem, koblížek…„Víš co je to zdravá výživa?“„Ne.“ a jen málo dětí odpovědělo: „Je to obchod.“Proto jsme se rozhodli, zaměřit se na zapamatování správných stravovacích návyků a chtěli bychom vést děti i rodiče k jejich změnám směrem ke zdravému životnímu stylu.Našim záměrem je aktivně děti učit rozlišovat mezi více a méně zdravými potravinami a cíleně je vést k ochotnější konzumaci zdravých jídel. Snažíme se do jídelníčku zařadit více ovoce, čerstvé zeleniny, ryby, luštěniny, obilniny apod.

 

Ke zdravému životnímu stylu paří i ve velké míře pohyb a znalost svého těla. Zaměřili jsme se na obohacení a rozšíření pohybových aktivit, zahrnujeme nejen pravidelné pohybové činnosti (denní cvičení, velký tělocvik, pobyty venku), ale i další sportovní akce. 
  
     
Očekávané výstupy:
 
     -    aktivně děti učit rozlišovat zdravé potraviny
-         vést je ke konzumaci zdravých jídel – vitamínové talíře
-         naučit děti zdravému životnímu stylu
-         naučit děti znát svou míru
-         vnímat stolování jako společenský akt
-         zapojit děti jako spoluúčastníky přípravy jídla – mazací den,samoobsluha u svačiny, samostatné nabírání salátů a kompotů
-         s pomocí dětí vest rodiče ke zdravému stylu výživy – ochutnávka pomazánek pro rodiče
-         docílit dodržování pitného režimu
-         zapojit děti do zřízení malé zahrádky a pěstování bylinek
-         zapojit děti do plaveckého výcviku
-         zaměřit se na zapojení dětí do všech tělovýchovných aktivit školy                     ( rehabilitační cvičení na žíněnkách, cvičení v tělovýchovných koutech, s náčiním, na nářadí, využití opičí dráhy)Obrazek
-         cvičení v přírodě, naše nová pohádková zahrada
-         pohyb v přírodním terénu
-         turistické vycházky
-         hudebně pohybové hry
-         zapojení dětí do valašského souboru „Brumovjánek“
      -     sportovní den k MDD   

  

 

Jak to dělali naši staříčci na Valašsku 
 aneb
otvíráme vrata do stodoly hospodáře
 

 Obrazek

My jsme Valaši,
jedna rodina,
valašské hory sú naša otčina.
 
 
 
 Projekt je zaměřen na lidové tradice,řemesla, na lidovou tvorbu na Valašska na osvojení si poznatků o historických památkách a významných osobnostech.
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli abychom dětem přiblížili život na Valašsku, který žili naši předkové.Velký počet akcí mateřské školy se odehrává na historických místech města ve valašských krojích, s programem, který má námět lidových tradic a zvyků.( vystoupení Brumovjánku v muzeu,pasování předškoláků na hradě…)Proto bychom chtěli zapojit děti do aktivního poznávání situací, které prožívali naši předkové v průběhu ročních období na Valašsku.(pasení kráv, pečení brambor, výroba slaměných ozdob, vynášení Moreny, zabijačka..)
 Obrazek
 

 

Očekávané výstupy:
 
-         vědět, že používáme valašské nářečí, které se liší od spisovného jazyka
-         poznat a pojmenovat valašská jídla
-         zapojit se do valašského soboru Brumovjánek
-         účastnit se návštěv muzea při historických expozicích
-         zapojit se do vytvoření valašského koutku
-         poznávat a učit se lidové valašské básně , písně a tance
-         těšit se na hezké zážitky při účasti na akcích k ročním obdobím
-         pochopit, že mluvené slovo je zajímavé – poslech lid. vypravěčky
-         spolupracovat a účastnit se společných akcích s rodiči
-         pochopit rozdíl mezi pojmy dnes a dříve

aktivně se účastnit ukázky řemesel – tkaní, košíky, kolovrátek, řezbář, paličkování ,moštování, pečení brambor, chleba, štrůdů...

 

 

Obrazek

 

 PYRAMIČEK

Projekt Pyramidáček je edukační program určený mateřským školám. Projekt je zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy (potravinové pyramidy), podpoře a rozvoji pohybové aktivity. Do výukových osnov mateřských škol jsou v průběhu celého roku zařazeny hry, soutěže, pohádky, výtvarné aktivity, které se týkají správné výživy (konkrétně potravinové pyramidy).

 


Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti se v mateřské škole stravují pravidelně a vyváženě, protože jim většinu denní stravy zajišťuje kuchyně mateřské školy (svačina, oběd, svačina). Mají tedy do jisté míry zažité správné stravovací zvyklosti, alespoň co se frekvence jídel týče. Je velmi rozumné podchytit návyky dětí již v tomto věku a jejich rutinní zvyklosti obohatit ještě o znalosti o výživě, a to zábavným způsobem. Jedinou akceptovatelnou metodou jsou v tomto věku hry, pohádky, soutěže, výtvarná, hudební, dramatická činnost, apod. a to vše spojeno s pohybem.

Obrazek


Projekt Pyramidáček je svou náplní zaměřen na primární prevenci obezity u dětské populace, která je bohužel, v naší republice, stejně jako v celé západní Evropě, na vzestupu. Děti si pro ně přirozenou formou her velmi lehce zapamatují základní pravidla správné výživy, rozdělovat potraviny podle energetické hodnoty, naučí se spoustu nových pohybových her.

 

 Cesta za poznáním 

                     Obrazek                              My se vůbec nenudíme
jak si hrát se naučíme.
Cestou za poznáním se dáme,
při tom si ruce podáme a slušně se při tom chováme. 
 
Projekt je zaměřen na seznamování dětí se světem lidí, kultury a umění, osvojování si poznatků o prostředí s důrazem na vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými.
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli protože máme pocit, že si děti a potažmo rodiče dostatečně neuvědomují, co znamenají pojmy „slušné chování“ a to jak ve vzájemných vztazích mezi dětmi tak i ve vztazích rodič dítě a naopak. Neodmyslitelně k tomu patří i „slušné chování“  
na veřejnosti.
Našim záměrem je věnovat více pozornosti aktivnímu poznávání situací, do kterých se děti dostávají( např. návštěva divadla, koncertů, při pořádání různých akcí s rodiči i jinými dospělými, také v přírodě, na ulici, v obchodě…) a tím v nich vypěstovat správné návyky, které budou základem pro jejich budoucí život. Zařadili jsme také poznávání významných historických i novodobých míst v našem městě i v jeho okolí (muzeum, Kosenka, KD Val. Klobouky, hrad, Radnice…) a také poznávání přírodních krás, kterými je obklopeno naše město(zamykání lesa, rybníky, drakiáda – Březová….)
 
 
Očekávané výstupy:
 • osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • porozumět slyšenému;
 • účastnit se kulturních akcí
 • poznávat blízké okolí
 • pečovat o životní prostředí Obrazek
 • poznávat živou a neživou přírodu
 • spolupracovat s ostatními dětmi
 • zvládat běžné činnosti a požadavky s ohledem na druhého
 • řešit jednoduché praktické situace mezi vrstevníky i dospělými,
 •  chovat se slušněve vztahu k vrstevníkům i dospělým