Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Šablony

111-hotovo-kolecka.jpg  
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů
a usnadňování přechodu dětí v MŠ Brumov-Bylnice

   

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005559

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 - Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost

I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

I/3.3 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

527 580,00

Dotace EU

448 443,00

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

79 137,00

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

 

Doba realizace

09/2017 – 8/2019

111-hotovo-kolecka.jpg